Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru, naruszenia opakowania paczki i taśm zabezpieczających lub uszkodzenia dostarczanych towarów w wyniku transportu, odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej do 5 dni roboczych od dostawy. Podpisany przez pracownika firmy spedycyjnej protokół należy przesłać na numer faxu +48 71 334 12 23 lub mailem na adres: hurtownia@naokazje.pl. Jest to warunek na wystawienie faktury korygującej za uszkodzony towar.

 

Ewentualne rozbieżności lub braki ilościowe w dostawie weryfikujemy za pomocą odtworzenia nagrania z monitoringu do 5 dni roboczych od dostawy.

 

wszystkie prawa zastrzeżone © majka 2017